[1]
“Behördliche vs. private Kartellrechtsdurchsetzung”, BayZR, vol. 1, no. 1, p. 21, Apr. 2021, doi: 10.15495/ojs_27478289_11_199.